Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
इमेजवर क्लिक करा

Wednesday, December 22, 2021

सामान्यज्ञान-14

 प्रश्न :- महाराष्ट्राचा राज्यपक्षी कोणता ?

उत्तर :- हरीयाल

प्रश्न :- महाराष्ट्रातील संपूर्ण साक्षर जिल्हा  कोणता ?

उत्तर :- सिंधुदुर्ग

प्रश्न :- महाराष्ट्रात सर्वात कमी साक्षर जिल्हा कोणता ?

उत्तर :- नंदूरबार

प्रश्न :- महाराष्ट्रात सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला जिल्हा कोणता ?

उत्तर :- नंदुरबार 

प्रश्न :- महाराष्ट्रात सर्वाधिक आदिवासी असलेला जिल्हा कोणता ?

उत्तर :- नंदुरबार 

प्रश्न :- महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी कोणता ?

उत्तर :- शेकरू

प्रश्न :- महाराष्ट्राचे राज्य फुल कोणते?

उत्तर :- मोठा बोंडारा / ताम्हण   

प्रश्न :- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नदी कोणती ?

उत्तर :- गोदावरी

प्रश्न :- महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कोणते ?

उत्तर :- कळसुबाई -१६४६ मी.  


No comments:

Post a Comment