Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
इमेजवर क्लिक करा

Wednesday, December 22, 2021

सामान्यज्ञान-19

 प्रश्न :- महाराष्ट्रातील पहिले विद्यापीठ कोणते ?

उत्तर :- मुंबई 1857

प्रश्न :- महाराष्ट्रातील पहिली कापड गिरणी कोठे सुरू झाली ?

उत्तर :- मुंबई

प्रश्न :- महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका कोणती ?

उत्तर :- मुंबई

प्रश्न :- महाराष्ट्रातील एकूण जिल्हा परिषद किती ?

उत्तर :- ३४

प्रश्न :- लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा भारतात कितवा क्रमांक लागतो ?

उत्तर :-  २ रा

प्रश्न :- नागपुर हे नाव कशावरून पडले ?

उत्तर :-  नाग नदीवरून

प्रश्न :- दक्षिण भारताची गंगा असे कोणत्या नदीला म्हणतात ?

उत्तर :- गोदावरी 1498 कि.मी.

प्रश्न :- गोदावरी नदीचा उगम कोठे झाला ?

उत्तर :- त्र्यंबकेश्वर नाशिक

प्रश्न :- लोणार सरोवर कोणत्या राज्यात आहे ?

उत्तर :- महाराष्ट्र

प्रश्न :- महाराष्ट्रातील पाहिले आकाशवाणी केंद्र कोणते ?

उत्तर :- मुंबई (१९२७)

प्रश्न :- महाराष्ट्रातील पहिले दुरदर्शन केंद्र कोणते ?

उत्तर :-  मुंबई (१९७२)


No comments:

Post a Comment