Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
इमेजवर क्लिक करा

Friday, December 10, 2021

सामान्य ज्ञान-11
वनस्पती सामान्यज्ञान प्रश्नावली

तुम्हांला माहीत असलेल्या वनस्पतींची नावे सांगा.

 १) कोणत्या वनस्पतींची आपण मुळे खातो ?

उत्तर --  गाजर ,  मुळा ,  बीट.

---------------------------------------------

*२) कोणत्या वनस्पतीचे आपण खोड खातो ?*

*उत्तर  --  ऊस,   बटाटा,  आले.* 

---------------------------------------------

*३) कोणत्या वनस्पतीची आपण पाने खातो ?*

*उत्तर  --  कोबी,   मेथी,  पालक.*

---------------------------------------------

*४) कोणत्या वनस्पतीची फळे आपण भाजी म्हणून खातो ?*

*उत्तर  --  टोमॅटो ,  भेंडी ,  भोपळा.*

---------------------------------------------

*५) कोणत्या वनस्पतीच्या आपण बिया खातो ?*

*उत्तर  -- वाटाणा,  तूर , हरभरा ,  मूग ,  वाल*

---------------------------------------------

*६) कोणत्या वनस्पतीची खोडे खडबडीत असतात ?*

*उत्तर -- वड,  पिंपळ , आंबा*

---------------------------------------------

*७) कोणत्या वनस्पतींची खोडे गुळगुळीत असतात ?*

*उत्तर -- कडुनिंब ,  निलगिरी, ‌ गुलमोहर,  पेरू*

-----------------------------------------------


*८) कोणत्या वनस्पतींची पाने खरखरीत असतात ?*

*उत्तर --  पारिजातक , बांबू  ,  सूर्यफूल.*

----------------------------------------------

*९) कोणत्या वनस्पतींची पाने गुळगुळीत असतात ?*

*उत्तर -- आंबा,  अळू,  पिंपळ ,  जास्वंद.*

----------------------------------------------

*१०) कोणत्या वनस्पतींच्या खोडांना काटे असतात ?*

*उत्तर -- गुलाब,  बोर , निवडुंग,  करवंद,  लिंबू.*

----------------------------------------------

*११) कोणत्या वनस्पती भक्कम खोडाच्या असतात ?*

*उत्तर  --  वड,  पिंपळ,  आंबा, चिंच, गुलमोहर.*

---------------------------------------------

*१२) कोणत्या वनस्पती आधाराने वाढतात  ?*

*उत्तर  --  कारल्याचा वेल,  भोपळ्याचा वेल,  द्राक्षाचा वेल , जाई.*

---------------------------------------------

*१३) कोणत्या वनस्पतींना शेंगा येतात  ?*

*उत्तर --- गवार,  शेवगा,  मटार ,  गुलमोहर, फरसबी*

-----------------------------------------------

*१४) कोणत्या फळात एक बी असते  ?*

*उत्तर -- आंबा,  आवळा , बोरे,  जांभूळ,  खजूर*

-----------------------------------------------

 *१५) कोणत्या फळात अनेक  बिया असतात ?*

*उत्तर -- कलिंगड,  सीताफळ ,  फणस , चिकू,  पेरू*

----------------------------------------------

*१६) कोणत्या वनस्पतींना रंगीत फुले येतात ?*

*उत्तर -- गुलाब , जास्वंदी,  झेंडू,  डेलिया,  सूर्याफूल*

.

No comments:

Post a Comment