Breaking

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

पहिली ते दहावी संपूर्ण अभ्यास
इमेजवर क्लिक करा

Monday, December 13, 2021

सामान्य ज्ञान-12एका शब्दात उत्तर सांगा ?

(१) सूर्य कोणत्या दिशेला उगवतो  ?

उत्तर -- पूर्व


(२) पृथ्वीचा आकार कसा आहे ?

उत्तर  -- गोल


(३) आठवड्याचे दिवस किती ?

उत्तर --  सात


(४) एक वर्षाचे महिने किती  ?

उत्तर  -- बारा


(५) भारतीय सौर वर्षाचे महिने किती?

उत्तर :-- ‌बारा


(६) ग्रेगरियन  वर्षाचे महिने किती?

उत्तर  --   बारा


(७) मुख्य दिशा किती आहेत  ?

उत्तर --  चार


(८)  उपदिशा किती आहेत ?

उत्तर --  चार


(९)  मुख्य ऋतू किती आहेत ?

उत्तर --  तीन


(१०)  भारताचा राष्ट्रीय पक्षी कोणता आहे ?

उत्तर  --  मोर


(११) भारताचा राष्ट्रीय प्राणी कोणता आहे ?

उत्तर -- वाघ


(१२) नदीच्या काठांना काय म्हणतात ?

उत्तर -- तीर  


(१३) कोळी किड्याला किती पाय असतात ?

उत्तर --  आठ


(१४) आकाराने सर्वात मोठा पक्षी कोणता ?

उत्तर --.  शहामृग


(१५) ज्ञान देणा-या अवयवांना काय म्हणतात ?

उत्तर --  ज्ञानेंद्रिये


(१६) ज्ञानेंद्रिये किती आहेत ?

उत्तर  -- पाच


(१७) चवीचे प्रकार किती आहेत ?

उत्तर -- चार


No comments:

Post a Comment